Direktbyte

Ett lägenhetsbyte innebär att hyresgästen överlåter sin lägenhet till annan för att genom byte få en annan bostad

Bytesrätten är i första hand till för att den som redan har en hyresrätt skall kunna få en annan bostad, när beaktansvärda skäl föranleder det.
Beaktansvärda skäl kan vara något av följande:

  • Ändrade familjeförhållanden, vid exempelvis separation, dödsfall eller tillökning i familjen
  • Väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden, vid exempelvis sjukdom, pensionering eller arbetslöshet.
  • Studier eller ny arbetsplats, om skola eller arbetsplats exempelvis ligger på annan ort.

Bytet kräver hyresvärdens godkännande. För att bytet skall kunna godkännas måste det finnas en namngiven bytespart. Bytesparten måste godkännas som vid en vanlig ansökan om lägenhet hos oss.