Söka bostad

Hos Partillebo fördelas varannan ledig lägenhet till boende hos oss och varannan till externt sökande. Undantaget är 4 - 5 r o k där våra boende alltid prioriteras för att tillgodose det ökade behovet av kvarboende. Varje lägenhet publiceras på hemsidan under minst 3 dygn.

Kötiden för externt sökande räknas från det att en registrering görs och den måste uppdateras av kunden själv minst en gång var 12:e månad, i annat fall avregistreras man och man måste förnya sin registrering (det nya datumet gäller då som ködatum).

Dödsbon med 1 mån uppsägningstid erbjuds alltid externa sökande först.

Hushållets totala nettoinkomst (efter skatt) ska vara minst 2,5 gånger hyran. För pensionärer gäller 2,25 gånger hyran. Ex. hyra: 6 000 kr/mån kräver en bruttoinkomst på 19 000 kr/mån och för en pensionär 13 500 kr/mån.

Lägenheterna är dimensionerade utifrån max antal personer/lägenhet. Vi tillåter:

  • 1 rum och kök, 2 personer
  • 2 rum och kök, 3 personer
  • 3 rum och kök, 5 personer
  • 4 rum och kök, 7 personer