Ansvar och trivsel

Beskrivningen av vilka regler som gäller för hyresgästen står att läsa på baksidan av hyreskontraktet. Vi har även samlat de vanligaste ordningsfrågorna i samlingsbroschyren Trivselhandboken, den får du när du flyttar in i en av Partillebos lägenheter. Du kan även ladda ner den här i rutan till höger eller komma in till huvudkontoret och få ett ex.

Reglerna är tänkta som hjälp och för att skydda den enskilde mot yttre störningar och annat obehag. Att bo i hyresrätt med nära grannar, förutsätter att varje hyresgäst tar sitt ansvar för det egna boendet och för de gemensamma utrymmena.

Om en granne skulle orsaka dig kraftiga eller upprepade störningar kan du som drabbad anmäla händelsen till ditt områdeskontor under kontorstid, eller till störnings- och fastighetsjouren på telefon 031-3365010 , efter kontorstid.