Avflyttningsråd

Förändringar i livssituationen kan självklart göra att man väljer att flytta från sin lägenhet. Uppsägningstiden är 3 månader.

Vid avflyttning skall du se till att all utrustning finns på plats ( t ex badrumsskåp, hatthylla, dörrar ). Lägenheten skall vara tömd och städad så att nästa hyresgäst kan flytta in direkt. I annat fall debiterar vi städkostnaden. Detsamma gäller för förråd och andra eventuella kontraktsbundna objekt.

Råd och regler är en checklista på hur du skall gå tillväga i samband med avflyttning. Du kan få information om bland annat inlämning av nycklar, städning av lägenheten och liknande. Broschyren finns att ladda ner här till höger.