Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU

Hos Partillebo har varje lägenhet en underhållsplan. Vi utför vissa arbeten i lägenheten inom fastställda tidsperioder och kostnaden för lägenhetsunderhållet ingår i hyran. Som hyresgäst bestämmer man själv när man vill ha underhållet utfört. Valen gör man genom att logga in på Mina sidor.

Varje år på hösten (15 november) skickas ett erbjudande om underhåll ut till alla våra hyresgäster (där fastigheten är äldre än sju år) och där bestämmer du om du vill ha något underhåll utfört. Arbetet kommer att utföras under nästkommande år.

Väljer du att få underhållet utfört i förtid betalar du den kostnad som visas för respektive åtgärd, denna avgörs av hur lång tid det är kvar till det år vi normalt skulle utföra underhållet. Kostnaden läggs på hyresavin när arbetet är utfört som en engångskostnad.

Väljer du att avvakta med underhållet så får du en hyresrabatt. Denna rabatt betalas ut månadsvis genom avdrag på hyran.

I boxen till höger kan du ladda ner länken till Modexa kök, för att se de val du kan göra till ditt kök.

Om du väljer att utföra underhåll kommer entreprenören att kontakta dig för att boka tid för genomförande. Du som hyresgäst ansvarar för att förbereda lägenheten enligt de instruktioner du får från entreprenören, exempelvis att plocka undan möbler.