Årsredovisningar

Sedan förvärvet av Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB årsskiftet 2017/18 är Partillebo AB en fastighets- och energikoncern. Vi äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostads- och lokalfastigheter och ansvarar dessutom för elnätet och fjärrvärmenätet i Partille kommun.

Några nyckeltal från koncernens årsredovisning 2019:

Koncernens resultat 77 205 tkr
Soliditet 31 %
Antal anställda 79 st

Årsredovisningen i sin helhet finns att läsa i länken till höger.