Några ord från vår tf VD

Sammanfattat vill vi beskriva vårt uppdrag så här: Vi skapar trygghet och framtidstro som får människor att växa!

Per-Gunnar Asbjörnsen, tf VD Partillebo