Andrahandsuthyrning

Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som skall använda den självständigt.

Man måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet. Den som utan lov upplåter sin lägenhet till annan riskerar att förlora sitt hyresavtal.

Om du har beaktansvärda skäl kan du hyra ut din lägenhet i andra hand.
Skälen kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukhusvistelse, provboende i parförhållande eller vård av nära anhörig.

Tillstånden om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste alltid kunna styrkas med intyg. Varje ansökan prövas särskilt.
Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig för övrigt.

En skriftlig ansökan måste göras. Handläggningstiden är ca 1-2 månader. Ska man flytta till en plats på såpass långt avstånd att man själv inte kan anses vara tillgänglig att ge Partillebo tillträde i lägenheten vid behov, så måste man även fylla i en fullmakt för någon i ens närhet som Partillebo kan kontakta. Denna person får inte vara den person som bor i andrahand.