Separation

Vid en separation där båda parter står på kontraktet kan den ena ha rätt att överta kontraktet.

Den part som skrivs av från kontraktet kan då sätta upp sig som extern sökande och dennes kötid nollställs.

Vid en separation där endast ena personen står på kontraktet kan även här den andra ha rätt att överta kontraktet, detta förutsätter att han eller hon varaktigt sammanbott med tidigare hyresgäst och kan godkännas som ensam hyresgäst. I detta fallet använder man överlåtelseblanketten.

Viktigt att veta är att man aldrig kan få två lägenheter vid en separation.