Separation

Vid separation har inte Partillebo möjlighet att erbjuda ytterligare en lägenhet. Söker man och erbjuds en annan lägenhet för omflyttning, måste den nuvarande lägenheten sägas upp.