Separation

Vid separation har inte Partillebo möjlighet att erbjuda ytterligare en lägenhet. Söker man och erbjuds en annan lägenhet för omflyttning, måste den nuvarande lägenheten sägas upp.

Det innebär att om hyresgästen tilldelas en bostadslägenhet genom den interna kön för omflyttning mellan bostadslägenheter inom Partillebos bestånd, krävs för sådan omflyttning att hyresgästen säger upp sin nuvarande bostadslägenhet och att denna lägenhet återgår till Partillebo för ny uthyrning.

Av detta skäl kommer giltigheten av hyresavtalet för den erbjudna bostadslägenheten att villkoras av att samtliga personer i hyresgästens hushåll, godtar att hyresförhållandet i den nuvarande bostadslägenheten upphör för egen del och avflyttar från bostadslägenheten. Sker inte sådan avflyttning är hyresavtalet för den erbjudana bostadslägenheten ogiltig. Det innebär att hyresgästen inte har rätt att tillträda den erbjudana bostadslägenheten.