Överlåtelse

För överlåtande av lägenhet till en annan person krävs Partillebos godkännande.

En inneboende eller andrahandshyresgäst kan aldrig överta ett hyreskontrakt. För att kunna överlåta en lägenhet till annan person än den som står på kontraktet krävs bland annat att de som ansöker varaktigt sammanbott i lägenheten och haft ett gemensamt hushåll. Partillebo måste även godkänna kvarboende person som ensam hyresgäst.

Överlåtelsehandlingar skall fyllas i gemensamt av bägge parter och skickas till vår hyresavdelning. Den som önskar överta lägenheten ska bifoga intyg från skattemyndigheten som visar hur länge man varit mantalsskriven på adressen samt en aktuell inkomstuppgift.

Vid dödsbo, förutom särskild överlåtelsehandling, skall dödsbevis och intyg från skattemyndigheten bifogas där det framgår när kvarboende hyresgäst mantalsskrivits på adressen.

Handläggningstiden är ca 1-2 månader.