Uppsägning av hyreskontrakt

Här kan du ladda hem en blankett om du vill säga upp ett hyreskontrakt som du har tecknat med Partillebo AB.
Skriv ut, fyll i uppgifterna och skicka sedan in den till oss.

Hyresavtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.
Vid dödsbo får dödsboet inom en månad från dödsfallet säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. En skriftlig bekräftelse på uppsägningen erhålls alltid.