Kommunhyrda lokaler
Till kommunen hyr vi ut ca 230 000 kvm lokaler, i form av förskolor och grundskolor, idrottsplatser och idrottshallar, sjukhem, gruppboende och servicelägenheter, bibliotek, teater- och kulturbyggnader m m.

Kommersiella lokaler
Vi hyr även ut ca 10 000 m2 lokaler för kommersiellt bruk, i några av våra lokalt belägna centrumanläggningar. Mindre lokaler finns också att hyra i våra bostadsområden.

Generell intresseanmälan lokal

Här nedan kan du göra en intresseanmälan för eventuell ledig lokal i framtiden och vi bevakar dina önskemål.