Överlåtelse av hyreskontrakt

För överlåtande av lägenhet till en annan person krävs Partillebos godkännande.

En inneboende eller andrahandshyresgäst kan aldrig överta ett hyreskontrakt. För att kunna överlåta en lägenhet till annan person än den som står på kontraktet krävs bland annat att de som ansöker varaktigt sammanbott i lägenheten och haft ett gemensamt hushåll. Partillebo måste även godkänna kvarboende person som ensam hyresgäst.

Överlåtelsehandlingar skall fyllas i av bägge parter och skickas till vår hyresavdelning. En skriftlig uppsägning från avflyttande hyresgäst skall också bifogas där han/hon säger upp sin del utav avtalet, samt aktuella inkomstuppgifter.

Vid dödsbo, förutom särskild överlåtelsehandling, skall dödsbevis och intyg från skattemyndigheten bifogas där det framgår när kvarboende hyresgäst mantalsskrivits på adressen.

Handläggningstiden är ca 1-2 månader.