Arbeta hos Partillebo

Vill du arbeta hos oss på Partillebo? Under rubriken lediga tjänster i vänstermenyn lägger vi ut de tjänster som kan bli aktuella hos oss.
När det gäller praktikplatser samarbetar vi med Fastighetsakademin.

Partillebo AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar både bostäder och lokaler inom Partille kommun. Bolaget omsätter ca 630 mkr, förvaltar drygt 500 000 m2 och nyproducerar kontinuerligt.

Vi är ca 83 anställda fördelade på vårt huvudkontor (avtalshantering, förvaltningsledning, byggteknik, ekonomi, lokalförsörjning och övriga affärsmässiga frågor), en egen driftsteknisk avdelning och områdesförvaltning (områdeschef och servicetekniker) där de flesta av våra medarbetare finns.