Inflyttningsråd

Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Nycklarna hämtas på respektive områdeskontor efter klockan 12. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag allmän helg, midsommar-, jul- eller nyårsafton sker inflyttning först nästkommande vardag.

Det är mycket att tänka på när man flyttar in i en ny lägenhet.
Här nedan följer några punkter att tänka på:

  • El-abonnemang: Om elen inte ingår i hyran måste du själv anmäla att du flyttar in både till elnätsbolaget i Partille, Partille Energi Nät AB, och till det elhandelsföretag du väljer.
  • Telefon- och internetabonnemang: Du måste beställa flytt av ditt telefon- och Internetabonnemang i god tid.
  • Hemförsäkring: Tänk på att teckna en hemförsäkring eller meddela ditt försäkringsbolag att du skall byta bostad.
  • Bomnyckel: Om gården du skall flytta in på är bilfri behöver du en bomnyckel för att komma in med flyttbilen. Du kan mot en depositionsavgift på 500 kronor låna en bomnyckel antingen på områdeskontoret eller på vårt huvudkontor. På områdeskontoret betalas depositionen med kort och på vårt huvudkontor betalas den med kontanter.
  • Glöm inte att anmäla adressändring hos Svensk adressändring,
    tel. 020-97 98 99.
  • Se bild nedan gällande vilket lägenhetsnummer man ska uppge vid flytt.