Kontakta oss

Avdelningar

 • Hyresavdelningen

  Denna avdelning hanterar frågor som rör hyreskontrakt, hyresinbetalningar, inkasso, hemsidan, mina sidor och nycklar.

 • Områdeskontoren

  Denna avdelning hanterar frågor som rör den dagliga skötseln av våra bostadsområden.

 • Förvaltningsavdelningen

  Denna avdelning hanterar övergripande förvaltningsfrågor, som inte hanteras på våra områdeskontor. Uthyrning av lägenheter sker via Hyresavdelningen.

 • Projektavdelningen

  Denna avdelning hanterar frågor som rör nyproduktion och större ombyggnationer. Uthyrning av lägenheter sker via Hyresavdelningen.

 • Driftavdelningen

  Denna avdelning hanterar frågor som rör styr- och övervakning, säkerhetsanläggningar och myndighetsbesiktningar.

 • Ekonomiavdelningen

  Denna avdelning hanterar frågor inom ekonomi, it, personal och fastighetsadministration.

Kontaktpersoner

Hyresavdelningen

Anne-Marie Blomdahl
Kundmottagare Huvudkontoret samt bokning av samlingslokal och övernattningslägenhet
Caroline Björn
Hyresinbetalningar och inkasso
Telefon: 031 - 336 96 31
Natasa Markovic
Hyresinbetalningar och inkasso
Telefon: 031 - 336 62 18
Inga-Lill Ericson
Nyckelhantering
Telefon: 031 - 336 62 22
Carina Brännström
Uthyrning Björndammen, Öjersjö och Furulund. Hemsidan (Mina sidor)
Telefon: 031 - 336 62 19
Monica Kåberg
Uthyrning Centrum
Telefon: 031 - 336 62 31
Roger Lindqvist
Uthyrning/nyckelhantering Sävedalen och Finngösa. Hemsidan (Mina sidor)
Telefon: 031 - 336 62 20
Emma Ljunggren
Uthyrning kommersiella och kommunala lokaler
Telefon: 031 - 336 62 16
Agneta Marklund
Hyreschef. Övergripande kundfrågor.
Telefon: 031 - 336 62 14

Områdeskontoren

Ann-Britt Bökmark
Områdeschef Centrum
Telefon: 031 - 44 81 93
Tommy Andersson
Områdeschef Björndammen
Telefon: 031 - 44 50 86
Leif Persson
Områdeschef Öjersjö
Telefon: 031 - 44 63 98
Juha Helminen
Områdeschef Sävedalen
Telefon: 031 - 26 31 94

Förvaltningsavdelningen

Rickard Stadler
Förvaltningschef
Telefon: 031 - 336 62 27

Projektavdelningen

Åsa Friis
Projektchef
Telefon: 031 - 336 62 13
Fredrik Lund
Projektledare
Telefon: 031 - 336 62 38
Fredrik Ståhlberg
Projektledare
Telefon: 031 - 336 62 10
Erik Elgered
Projektledare
Telefon: 031 - 336 62 34
Carina Kjeller
Projektledare
Telefon: 031 - 336 62 01

Driftavdelningen

Johan Magnusson
Drifttekniker
Telefon: 031 - 336 96 25
Mikael Wilhelmsson
Drifttekniker
Telefon: 031 - 336 62 21
Hans Janson
Drifttekniker
Telefon: 031 - 336 96 39
Petra Lundin
Drifttekniker
Telefon: 031 - 336 96 29
Hans Andreasson
Drifttekniker
Telefon: 031 - 336 96 37
Magnus Frisell
Driftchef
Telefon: 031 - 336 62 06
Thomas Svensson
Drifttekniker
Telefon: 031-336 96 28

Ekonomiavdelningen

Annika Lindén
Sekreterare
Telefon: 031 - 336 62 39
Carina Kihlén
Redovisningsekonom
Telefon: 031 - 336 62 36
Carl-David Andersson
Redovisningsekonom
Telefon: 031 - 336 96 35
Patrik Evbjer
Redovisningsekonom
Telefon: 031 - 336 62 23
Shirlie Seles Karlsson
Personaladministratör
Telefon: 031 - 336 62 35
Per-Gunnar Asbjörnsen
Ekonomichef
Telefon: 031 - 336 96 36
Gunnar Svensson
Chef Hållbarhet
Telefon: 031 - 336 96 33
Annamaria Lejon
Systemansvarig Xpand