Hushållsel

För de lägenheter där hushållselen inte ingår måste hyresgästen själv teckna ett avtal.

Partille/Göteborg energi äger nätet så därför måste man anmäla till dem att man tar över lägenheten. För förbrukningen kan man också använda detta bolag eller så väljer man ett annat om man hellre vill det.

Det är två avtal som krävs:

  1. Elnätsavtal (Avtal för att man är ansluten till elnätet)
  2. Elhandelsavtal (Avtal för den el man förbrukar)

Elnätsavtal: Göteborg Energi sköter elnätet i Partille och man måste anmäla till dem att man flyttar in i lägenheten.

Elhandelsavtal: För förbrukningen kan man också använda Göteborg Energi eller ett annat företag om man hellre vill det.