Hushållsel

Om du flyttar in i en lägenhet där elen inte ingår i hyran måste du själv teckna avtal.

Elen är uppdelad i två delar. Du behöver teckna både ett elnätsavtal och ett
elhandelsavtal. Elnätsavtalet måste du teckna med det företag som äger
elnätet där du bor. I Partille är det Partille Energi Nät AB.
Vilket bolag du vill ha ditt elhandelsavtal med kan du välja själv. Det finns
många i Sverige som säljer el så det finns säkert alternativ för just dig. På
elpriskollen.se kan du jämföra elhandelsavtal.