Parabol

Hyresgäst får lov att sätta upp parabolantenn inne på balkongen utan att söka tillstånd av Partillebo. Tänk bara på att den då måste sitta på ett löst flyttbart stativ inne på balkongen eller uteplatsen, för att inte skada husets fasad. En parabol får aldrig sättas upp på husfasaden.

Löst flyttbara stativ kan du låna av Partillebo mot en depositionsavgift. Vill hyresgästen placera en parabol någon annanstans, måste man först söka tillstånd av Partillebo. Uppsättning av tillhandahållen parabol görs genom Partillebos certifierade antennfirma mot en kostnad enligt nedan.

  • Låna löst flyttbart stativ, depositionsavgift 500 kr.
  • Uppsättning av parabol, 5000 kr.

Vid avflyttning betalar hyresgäst nerlagd kostnad för demontage av parabolantenn på samma sätt vid justering av parabolantenn.