Renovera själv

I lägenheten är det tillåtet att måla och tapetsera själv under förutsättning att arbetet utförs fackmannamässigt. Det gäller att använda rätt material och ej välja extrema färger då hyresgästen annars kan bli återställningsskyldig/ersättningsskyldig vid avflyttning.

Att ändra på lägenhetens planlösning själv är inte tillåtet. Vid håltagning i väggar och tak tänk på att använda rätt typ av pluggar och var försiktig så att du inte kommer åt el- eller vattenledningar. Att göra i hål i kakel kan vara svårt och kan dessutom lätt skapa sprickor. Rådfråga gärna därför din områdeschef innan du åtgärdar.