Dödsbo

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda regler. Även vid överlåtelse/omskrivning av kontrakt för kvarboende sambo/make/maka gäller särskilda bestämmelser.

Vid dödsfall sägs lägenheten och eventuellt parkering upp av dödsboets alla dödsbodelägare. För att uppsägningen ska gälla ska ett registerutdrag från folkbokföringen bifogas med uppgifter om den avlidne och dess dödsbodelägare. Uppsägningstiden för ett dödsbo är en månad om
uppsägningen inkommer till oss inom en månad från dödsfallet. Om uppsägningen inkommer till oss mer än en månad efter dödsfallet är uppsägningstiden tre månader.

Dödsboet är skyldig att visa lägenheten under uppsägningstiden.

Om du som sammanboende inte står med på kontraktet och vill ta över kontraktet måste en överlåtelse göras. Du kan ladda ner eller beställa överlåtelsehandlingar via vår hyresavdelning.