Andrahandsuthyrning

Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som skall använda den självständigt.

Man måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Uthyrning utan samtycke eller samtycke grundat på oriktiga uppgifter kan utgöra grund för uppsägning och dessutom få straffrättsliga konsekvenser.

Som hyresgäst kan man ha möjlighet att få tillstånd till att hyra ut sin lägenhet i andra hand under en begränsad tid. För godkännande krävs då att man har ett beaktansvärt skäl som till exempel studier eller tillfälligt arbete på annat ort som inte ligger inom pendlingsavstånd. Annat skäl som anses beaktansvärt kan vara provsamboende under äktenskapsliknande förhållanden, detta gäller inte om man tidigare sammanbott.


Tillståndet är alltid tidsbegränsat, högst ett år i taget. När det gäller provsamboende ges tillstånd max ett år.

Som hyresgäst hos Partillebo är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan t ex gälla krav på hyra, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra.

Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att överta lägenheten.

Om du inte ska flytta tillbaka till lägenheten ska den sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Tänk på att lämna in komplett ansökan i god tid, behandlingstiden är beräknad till 6 - 8 veckor.