Hyresinbetalningar

Hyran skall betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Det innebär exempelvis att hyran för januari skall betalas senast sista vardagen i december.

Vi skickar ut hyresavierna månadsvis. Får du ingen hyresavi från oss är du ändå skyldig att betala hyran i tid. Betalar du inte hyran eller om du betalar för sent riskerar du att förlora din hyresrätt. Upprepade sena hyresinbetalningar är en grund för uppsägning av hyreskontraktet.

Betala gärna hyran via autogiro, e-faktura eller Kivra, mer information finns under respektive rubrik. Betaluppgifter går även att hitta under fliken "Betalningar" på Mina Sidor.

Vid övriga frågor kontakta hyresadmin@partillebo.se