Hållbarhetsrapport

Under 2018 har Partillebo påbörjat arbetet med att ta fram en ny hållbar affärsmodell. Affärsmodellen kraftsamlar än mer på kundnöjdhet, på våra hyresgäster, och för oss andra viktiga intressenter. Även våra interna kollegors krav och förväntningar på oss. Genom ett omfattande kvalitets- och förbättringsarbete har vi stora förväntningar på att även framöver kunna svara upp till våra kunders höga förväntningar på oss.