Trivselhandboken

Trivselhandboken är Partillebos ordningshandbok. Broschyren fungerar som ett regelverk med svar på olika frågor som kan uppstå i samband med ditt boende.