Hyresavdelningen

Denna avdelning hanterar frågor som rör hyreskontrakt, hyresinbetalningar, inkasso, hemsidan, mina sidor och nycklar.

Hit kan du vända dig med frågor kring bl a dina hyreskontrakt (bostad + lokal), hyresinbetalningar, inkasso, tjänster på hemsidan och Mina Sidor, samt beställning av nycklar.

Kontakta Hyresavdelningen