Kommunikationsavdelningen

Här hanterar vi bland annat frågor från press och media samt Partillebos marknadsföring och kommunikation.

Kommunikationsansvarig är Helena Andersson.

Kontakta Kommunikationsavdelningen