VD

Hanterar övergripande bolagsfrågor som inte faller in under övriga avdelningar nedan.