Projektavdelningen

Denna avdelning hanterar frågor som rör nyproduktion och större ombyggnationer. Uthyrning av lägenheter sker via Hyresavdelningen.

Hit kan du vända dig om du har frågor om byggprojekt och upphandlingar/inköp.

Kontakta Projektavdelningen