Störnings- och fastighetsjour

Vid akuta problem kvällar och helger så ringer du vår störnings- och fastighetsjour på telefon 031-336 50 10.