Ekonomiavdelningen

Denna avdelning hanterar frågor inom ekonomi, it, personal och fastighetsadministration.

Hit kan du vända dig om du har frågor som t ex rör leverantörsfakturor, lantmäteriärenden, personalfrågor, it-system och försäkringar.

Kontakta Ekonomiavdelningen