Förvaltningsavdelningen

Här hanterar vi övergripande förvaltningsfrågor, som inte tas om hand på våra områdeskontor. Uthyrning av lägenheter sker via Hyresavdelningen.

Kontakta Förvaltningsavdelningen