Förvaltningsavdelningen

Denna avdelning hanterar övergripande förvaltningsfrågor, som inte hanteras på våra områdeskontor. Uthyrning av lägenheter sker via Hyresavdelningen.

Kontakta Förvaltningsavdelningen