Uthyrningspolicy

Ägardirektiv och inriktning ”Partillebo AB skall medverka till att utveckla Partille kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder och funktionella lokaler”.
Partillebo skall skapa trivsamma och trygga boenden där kunden känner sig ”Välkommen hem!”. Kundnyttan skall baseras på kundens behov och önskemål. En trygg ekonomi är viktig för att Partillebo skall kunna förvalta och utveckla sina lägenheter och även bygga nya bostäder.

Förmedling av lägenhet

 • Partillebo hyr ut lediga lägenheter via egen bostadskö. Hälften av lägenheterna går till redan boende hos Partillebo som vill flytta internt och hälften går till externa sökande. För att möjliggöra kvarboende erbjuds oftast lägenheter om 4 - 5 rok till redan boende hos Partillebo. Dödsbon med 1 månads uppsägningstid erbjuds dock alltid externa sökande först.
 • Lediga lägenheter söks via hemsidan.
 • Hjälp med ansökan kan fås genom att kontakta oss på uthyrningen@partillebo.se
 • Varje ledig lägenhet publiceras på hemsidan minst 3 dygn.

Kriterier för urval

 • Om flera sökande matchar boendeprofilen och uppfyller bolagets baskrav på bland annat tillräcklig inkomst, kreditvärdighet och tidigare skötsamt boende, tilldelas den ett erbjudande som har längst kötid. Hushållets totala nettoinkomst (efter skatt) ska vara minst 2,5 gånger hyran. För pensionärer gäller 2,25 gånger hyran. Ex. hyra: 6 000 kr/mån kräver en nettoinkomst på 15 000 kr/mån och för en pensionär 13 500 kr/mån.
 • Kötiden för externt sökande räknas från det att en registrering görs. Vid varje inloggning uppdateras kötiden automatiskt i ett år framåt, i annat fall avregistreras man och man måste förnya sin registrering (det nya datumet gäller då som ködatum).
 • Kötiden för boende hos Partillebo räknas från kontraktsdatum i nuvarande bostad.
 • 3-5 personer erbjuds visning av lägenheten. Om du tackar nej/ej hör av dig till 3 st erbjudanden inom en 12 månaders period får du inget nytt erbjudande under ett år. Är man en av de 3-5 personer som fått ett erbjudande på en lägenhet, så kommer man inte få fler erbjudanden på andra lägenheter under några veckor, inte förrän Partillebo tecknat avtal på den erbjudna lägenheten.
 • Lägenheterna är dimensionerade utifrån max antal personer/lägenhet. Partillebo tillåter:
  1 rum och kök, 2 personer
  2 rum och kök, 3 personer
  3 rum och kök, 5 personer
  4 rum och kök, 7 personer

Förtur

 • Partillebo beviljar inga förturer för externt sökande.
 • Internt sökande kan åberopa medicinska skäl. Förturen gäller för boende som har svårt att gå i trappor, enbart till lägenhet i markplan eller till hus med hiss. Bostadsbehovet för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses genom samarbete med Partille kommun.