För externt sökande

Kötiden för externt sökande räknas från det att en registrering görs. Vid varje inloggning uppdateras registreringen automatiskt i ett år framåt, om man har varit inaktiv och inte loggat in under ett år avregistreras man och man måste förnya sin registrering (det nya datumet gäller då som ködatum). Detta gäller även för medsökande. Lägenheterna är endast avsedda för permanent boende.
Man måste vara 17 år för att registrera sig som sökande till bostäder hos Partillebo. Du måste ha fyllt 18 år för att få ett kontrakt på lägenhet.

Innan du anmäler intresse för lägenhet, var god kontrollera uppgifterna i din sökprofil. Uppgifterna ska vara uppdaterade och ligga till grund för eventuellt erbjudande och hyreskontrakt.

Är man en av de 3-5 personer som fått ett erbjudande på en lägenhet, så kommer man inte få fler erbjudanden på andra lägenheter under några veckor, inte förrän Partillebo tecknat avtal på den erbjudna lägenheten.

Om du tackar nej/ej hör av dig till 3 st erbjudanden inom en 12 månaders period får du inget nytt erbjudande under ett år.

Partillebo följer Konsumentverkets rekommendationer när vi gör vår bedömning och godkänner följande som inkomst:

 • Inkomst av tjänst (lön)
 • A-kassa
 • Studiemedel
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukersättning
 • Bostadsbidrag och bostadstillägg
 • Underhållsbidrag
 • Aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Om du inte har en tillsvidareanställning (fast anställning) kan vi komma att kräva att du har a-kassa.

Partillebo räknar inte följande som inkomst:

 • Barnbidrag
 • Etableringsstöd och etableringsersättning
 • Försörjningsstöd

Partillebo godkänner inte betalnings- eller ordningsanmärkningar hos tidigare hyresvärdar.

Betalningsanmärkningar godkänns inte.

Partillebo godkänner inte borgensman eller förskottsbetalning av hyra.