För externt sökande

Kötiden för externt sökande räknas från det att en registrering görs. Vid varje inloggning uppdateras registreringen automatiskt i ett år framåt, om man har varit inaktiv och inte loggat in under ett år avregistreras man och man måste förnya sin registrering (det nya datumet gäller då som ködatum).

Är man en av de 3-5 personer som fått ett erbjudande på en lägenhet, så kommer man inte få fler erbjudanden på andra lägenheter under några veckor, inte förrän Partillebo tecknat avtal på den erbjudna lägenheten.

Om man tackar nej till 3 st erbjudanden (eller ej hör av sig efter 3 st erbjudanden) inom en 12 månaders period sker en avregistrering.

Partillebo följer Konsumentverkets rekommendationer när vi gör vår bedömning och godkänner följande som inkomst:

 • Inkomst av tjänst (lön)
 • A-kassa
 • Studiemedel
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukersättning
 • Bostadsbidrag och bostadstillägg
 • Underhållsbidrag
 • Aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Om du inte har en tillsvidareanställning (fast anställning) kan vi komma att kräva att du har a-kassa.

Partillebo räknar inte följande som inkomst:

 • Barnbidrag
 • Etableringsstöd och etableringsersättning
 • Försörjningsstöd

Partillebo godkänner inte betalnings- eller ordningsanmärkningar hos tidigare hyresvärdar.

Betalningsanmärkningar godkänns inte.

Partillebo godkänner inte borgenär eller förskottsbetalning av hyra.