Nybyggnation

Dessa lägenheter fördelas på samma som övriga lägenheter.