Nybyggnation

Dessa lägenheter fördelas på samma sätt som övriga lägenheter.