För våra hyresgäster

Kötiden för boende hos Partillebo räknas från kontraktsdatum i nuvarande bostad. Observera att du alltid måsta säga upp din nuvarande lägenhet om du skulle erbjudas en annan.

När man byter lägenhet inom Partillebo så behöver man inte betala någon dubbelhyra. Om den nya lägenheten har en hyra som är minst 1 000 kr högre än den nuvarande hyran kommer vi begära in en aktuell inkomstuppgift.
Är man en av de 3-5 personer som fått ett erbjudande på en lägenhet, så kommer man inte få fler erbjudanden på andra lägenheter under några veckor, inte förrän Partillebo tecknat avtal på den erbjudna lägenheten.

För att få ett erbjudande måste man ha bott i sin lägenhet i minst 12 månader. Om man tackar nej till 3 st erbjudanden (eller ej hör av sig efter 2 st erbjudanden) sker en avregistrering. Som boende hos Partillebo får man då inget nytt erbjudande under ett år.