För våra hyresgäster

Kötiden för boende hos Partillebo räknas från kontraktsdatum i nuvarande bostad. Observera att du alltid måsta säga upp din nuvarande lägenhet om du skulle erbjudas en annan.

När du byter lägenhet inom Partillebo så behöver du inte betala någon dubbelhyra. Om den nya lägenheten har en hyra som är mer än 1 000 kr högre än din nuvarande hyra kommer vi begära in en aktuell inkomstuppgift.

Är du en av de 3-5 personer som fått ett erbjudande på en lägenhet, så kommer du inte att få fler erbjudanden på andra lägenheter under några veckor, inte förrän Partillebo tecknat avtal på den erbjudna lägenheten.

Vid 2 st sena hyresinbetalningar eller en dokumenterad störning under de senaste 12 månaderna får du inte flytta om inom Partillebo.

För att få ett erbjudande måste du ha bott i din lägenhet i minst 12 månader. Om man tackar nej/ej hör av sig till 3 st erbjudanden inom en 12 månaders period får du inget nytt erbjudande under ett år.