För våra hyresgäster

Kötiden för boende hos Partillebo räknas från kontraktsdatum i nuvarande bostad. Observera att du alltid måsta säga upp din nuvarande lägenhet om du skulle erbjudas en annan.

När du byter lägenhet inom Partillebo så behöver du inte betala någon dubbelhyra. Om den nya lägenheten har en hyra som är mer än 1 000 kr högre än din nuvarande hyra kommer vi begära in en aktuell inkomstuppgift.

Partillebo följer Konsumentverkets rekommendationer när vi gör vår bedömning och godkänner följande som inkomst:

Inkomst av tjänst (lön)
A-kassa
Studiemedel
Pension
Föräldrapenning
Sjukersättning
Bostadsbidrag och bostadstillägg
Underhållsbidrag
Aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Tilldelas hyresgästen bostadslägenheten genom den interna kön för omflyttning mellan bostadslägenheter inom Partillebos bestånd, krävs för sådan omflyttning att hyresgästen säger upp sin nuvarande bostadslägenhet och att denna lägenhet återgår till Partillebo för ny uthyrning. Av detta skäl kommer giltigheten av hyresavtalet för den erbjudna bostadslägenheten att villkoras av att samtliga personer i hyresgästens hushåll, godtar att hyresförhållandet i den nuvarande bostadslägenheten upphör för egen del och avflyttar från bostadslägenheten. Sker inte sådan avflyttning är hyresavtalet för den erbjudana bostadslägenheten ogiltig. Det innebär att hyresgästen inte har rätt att tillträda den erbjudana bostadslägenheten.

Är du en av de 3-5 personer som fått ett erbjudande på en lägenhet, så kommer du inte att få fler erbjudanden på andra lägenheter under några veckor, inte förrän Partillebo tecknat avtal på den erbjudna lägenheten.

Vid 2 st sena hyresinbetalningar eller en dokumenterad störning under de senaste 12 månaderna får du inte flytta om inom Partillebo.

För att få ett erbjudande måste du ha bott i din lägenhet i minst 12 månader. Om man tackar nej/ej hör av sig till 3 st erbjudanden inom en 12 månaders period får du inget nytt erbjudande under ett år.