När du flyttar in eller ut

Förändringar i livssituationen kan självklart göra att man väljer att flytta från sin lägenhet. När detta sker finns det en hel del saker som man måste tänka på.

Utflyttning
Alla uppsägningar ska göras skriftligen. Enklast är att göra det på baksidan av ditt kontrakt, det går också bra att använda vår uppsägningsblankett som du hittar i rutan här bredvid.

Enligt hyreslagen har du tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden du säger upp kontraktet räknas alltså inte. Om du säger upp lägenheten den 15 maj så blir din uppsägningstid till den 31 augusti.

Vid avflyttning skall du se till att all utrustning finns på plats (badrumsskåp, hatthylla, dörrar, m m). Lägenheten skall vara tömd och städad så att nästa hyresgäst kan flytta in direkt. I annat fall debiterar vi städkostnaden. Detsamma gäller för förråd och andra eventuella kontraktsbundna objekt. Vid besiktningen går vi igenom normalt och onormalt slitage och om skador uppstått i lägenheten. Skulle det förekomma brister kan du bli ersättningsskyldig.

Alla nycklar till lägenheten, tvättstuga, förråd, p-plats/garage och eventuella andra extrautrymmen skall du återlämna till oss. Vi gör då en avstämning mot vårt interna säkerhetssystem och du erhåller också ett kvitto. Kom ihåg att inte låsa sjutillhållarlåset.

Avflyttande hyresgäst ska lämna sina nycklar på områdeskontoret senast kl 12 den första vardagen i månaden. Önskar ni lämna in nycklarna vid ett tidigare datum kontakta då Partillebo via uthyrningen@partillebo.se för att avtala tid och plats.

På inflyttningsdagen ( första vardagen i månaden ) efter klockan 12 har man rätt att hämta ut sina nycklar på respektive områdeskontor. Kommer man överens med inflyttande hyresgäst om tidigare tillträde måste man meddela Partillebo detta via uthyrningen@partillebo.se . Viktigt är att alla nycklar måste lämnas in till Partillebo för kvittering.

Skatteverket/Adressändring

Det är viktigt att personer folkbokför sig rätt och därför måste man anmäla flyttning hos Skatteverket.

"När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan."

Kom också ihåg att anmäla flyttning av telefon- och el-abonnemang.

Lägenhetsnumret
Lantmäteriet, som är en statlig myndighet, har i uppdrag att hålla register över alla Sveriges bostäder och därför har Partillebos lägenheter fått ett fyrsiffrigt registernummer enligt bild nedan. Regeringen har bestämt att det ska vara en enhetlig numrering med fyra siffror, där de två första anger våningsplanet och de två sista lägenhetens placering på våningsplanet. Numreringen förenklar bland annat för folkbokföringen och Räddningstjänsten.

I din vardag har detta ingen större betydelse. Om du har kontakt med Skatteverket eller Lantmäteriet, till exempel i samband med flytt, ska du ange Lantmäteriets nya registernummer. I alla kontakter med Partillebo fortsätter du som vanligt att använda det gamla lägenhetsnumret/objektnumret som du är van vid och som finns med på din hyresavi och hyreskontrakt.

Inflyttning
Du har rätt att kräva att bostaden är ordentligt städad när du flyttar in. Är du missnöjd med städningen, kontakta ditt områdeskontor omgående. Bostadens skick och standard besiktas innan du flyttar in, men det kan finnas brister som inte upptäckts. Om du är missnöjd med något i bostaden är det viktigt att du hör av dig snarast. Det är först när du flyttat in som vi kan åtgärda eventuella brister i bostaden.

Om du har kommit överens med den tidigare hyresgästen om att du kan flytta in tidigare än vad som sägs i hyresavtalet, tar du själv över ansvaret för och kontrollen av att städningen av bostaden är godkänd. Om ytterligare städning behövs får du stå för arbete och kostnader.