Förtur hos Partillebo

Partillebo beviljar inga förturer för externt sökande. Internt sökande kan åberopa medicinska skäl. Förturen gäller för boende som har svårt att gå i trappor, enbart till lägenhet i markplan eller till hus med hiss. Bostadsbehovet för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses genom samarbete med Partille kommun.