Hållbarhetsrapport

Inom Partillebo har vi kommit fram till att vi ska fokusera fyra, för såväl oss själva som för våra kunder och intressenter, viktiga hållbarhetsområden.

Hållbarhetsområdena är fullt ut integrerade i affärsplanen. En plan som beskriver VAD vi ska uppnå och fokusera. Vårt ledningssystem, ledningens verktyg, talar i sin tur om HUR det ska uppnås. Det vill säga vad vi behöver utveckla för att uppnå ambitionerna i affärsplanen. All utveckling sker inom våra verksamhetsprocesser som löpande följs upp och utvärderas.

imagehar5.png