Vi ska långsiktigt utveckla Partille kommun ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Vi är den lokala samhällsbyggaren som bygger nya bostäder och verksamhetslokaler, samtidigt som vi underhåller och moderniserar våra befintliga fastigheter.

Genom nyproduktion bidrar vi till ett varierat utbud av bostäder för människors olika behov och förutsättningar, för nuvarande och framtida generationer.

Partille kommun är en växande kommun och Partillebo är en av flera aktörer med påbörjade och planerade byggprojekt runt om i kommunen.