Efterfrågan på bostäder i kommunen och regionen förväntas vara fortsatt hög under det kommande decenniet.

För att möta behovet eftersträvar Partille kommun att tillhandahålla fler bostäder och Partillebo planerar att producera cirka 50 – 100 nya lägenheter per år. I varje del av kommunen bör finnas ett varierat utbud av bostäder för människors olika behov och förutsättningar.