Vi arbetar ständigt för att utveckla våra befintliga bostäder och lokaler. Samtidigt bygger vi nytt! Här kan du läsa om våra pågående projekt, både inom nyproduktion och våra större underhållsprojekt.