Puketorp är en del av förtätningen av Oxledsområdet i södra Sävedalen.

Tre punkthus med parkeringsgarage vid bergsfoten utmed Oxledsvägen. Valet av punkthus motiveras av att naturen i största möjliga mån sparas och att berget ger stöd åt en högre bebyggelse. Husen varierar från 5 till 8 våningar. Olika fasadmaterial skapar en variation och inglasade balkonger placeras i bästa möjliga läge för solljus.

Puketorp är vårt andra helt rökfria boende.