Borgen har som många andra byggnader från denna tid ett kulturhistoriskt arv att bevara. Rått utanpå, väldesignat inuti. I Borgen blandas rödbränt tegel anno 1914 med moderna material i kombination med originaldetaljer.

Innebörden av denna Q-märkning varierar mellan olika byggnader. För Borgen innebär detta att byggnadens detaljer både exteriört och interiört skall bevaras så långt det går.

Det finns flera fina originalmålningar och en vackert utformad trätrappa i entrén som bevarats när vi 2016 byggt om huset och skapat sju lägenheter.

Med denna bakgrund och de så kallade skalmurar som Borgen har i ytterväggarna kan det i denna typ av hus vara svårt att få till den "varma" känslan som i ett nybyggt hus.

Ytterväggar som är uppmurade av tegel och natursten har en "trög" uppvärmning vilket innebär att det tar tid på sommaren att ventilera ut den befintliga kalla luften och på sommaren omvänt ventilera ut den varma luften.

Vi har med modern utrustning i form av en bergvärmepump tillfört så många möjligheter som finns, för att uppnå optimala temperaturer i Borgen. Våra hyresgäster måste "hjälpa till" genom att bland annat vädra.

Borgen har på grund av de bevarandekrav som finns enligt ovan även en del trappor och nivåskillnader, dessa har vi försökt att minimera, genom att vi har byggt till ett hisstorn i ena delen av huset samt byggt handikappsramper mm.

En väg har byggts in till området som möjliggör tillfart till huset.

Cirkahyror nedan enligt 2024 års nivå.

Boendeinformation
1 rum och kök 37 kvm 7 400 kr 1 st
2 rum och pentry i etage 50 kvm 8 100 kr 1 st
2 rum och kök 60 - 75 kvm 10 000 - 11 200 kr 4 st
4 rum och kök i etage 140 kvm 18 200 kr 1 st
Våningar 3
Ingår Värme, vatten och delvis hiss