Surrande hyresgäster flyttar in

I maj flyttade fler små och surrande hyresgäster in hos Partillebo. Partillebo har nu, i samarbete med Stadskupan, sammanlagt sex bikupor som bidrar till biologisk mångfald och pollinering i våra områden.

Tack till alla som skickade in namnförslag till våra nya bidrottningar – och varmt välkomna önskar vi Beeyonce, Bianca, Bibi och Bee Happy!

Stadskupan och Partillebo_Sida_2.jpg
Här flyttar våra bin in i en bikupa.

Här finns våra bikupor

  • Björndammen: Bisittarevägen 19 B
  • Centrum: Partille Arena
  • Huvudkontoret: Kyrktorget 51, två bikupor på taket
  • Sävedalen: Oxledsvägen 16
  • Öjersjö: Öjersjö områdeskontor, Öjersjövägen 62


Bidrottningen Beeyonce bor på Bisittarevägen.

Så heter våra bidrottningar

På taket till Partillebos huvudkontor hittar vi sedan ett par år tillbaka våra bidrottningar Kristina och Birgitta.

I våras anordnade Partillebo en namngivningstävling för våra fyra nya bidrottningar. Vi fick in ett 30-tal fantastiska förslag! Vinnarna blev följande:

1. Terese med förslaget "Beeyonce" (Björndammen)
2. Lina med förslaget "Bianca" (Sävedalen)
3. Jonas med förslaget "Bibi" (Öjersjö)
4. Områdeskontor Centrum med förslaget "Bee Happy" (Centrum)

De viktiga bina

Bina är viktiga för biologisk mångfald eftersom de pollinerar växter, vilket är avgörande för att bevara olika växtarter och främja ekosystemets hälsa. Dessutom är bin en viktig del av näringskedjan, och deras närvaro stöder mångfalden av andra djurarter. Bin har dock fått svårare att klara sig, bland annat på grund av brist på mat och ökad användning av bekämpningsmedel.

Genom våra bikupor hoppas vi sprida medvetenhet om binas situation. Vår förhoppning är att öka engagemanget för den biologiska mångfalden i stort genom att visa hur bin arbetar och vilka behov de har.

Är bin farliga?

Bin sticks sällan eftersom de, i motsats till getingar, dör när de sticks. Därför sticker de bara när de är hotade. Agerar man lugnt runt bina gör de oftast ingenting.