Släpvagnar i våra bostadsområden

Partillebo erbjuder gratis släpvagnar i våra bostadsområden genom ett samarbete med företaget Freetrailer. De senaste tolv månaderna har våra släpvagnar bokats vid totalt 1 000 tillfällen, vilket visar på den stora efterfrågan på delningstjänsten.

IMG_5641 (1).jpg

En efterlängtad tjänst

I december 2022 genomförde vi en enkät för att undersöka intresset kring delningstjänster bland våra hyresgäster. Många hade önskemål om att kunna låna släpvagn, bland annat för att lättare kunna lämna avfall på återvinningscentralen.

I samarbete med Freetrailer Sverige beslutade vi därför att göra det möjligt att hyra släp gratis. En bra service till våra hyresgäster, tycker vi!

IMG_5642.jpg

Minskade mängder grovavfall

Som hyresvärd vill vi minska mängden grovavfall i källargångar, vindsutrymmen och miljöhus. Det handlar om såväl trivsel som arbetsmiljö och att minska risken för skadedjur.

Att tillhandahålla gratis släpvagnar är ett sätt för oss att underlätta för de hyresgäster som ska köra grovavfall till återvinningscentralen, eller hämta/lämna möbler och liknande på secondhandaffärer.

Mer om våra släp

Du kan läsa mer om våra släp på vår informationssida om Freetrailer.

Freetrailer

IMG_5645.jpg