VD för Partillebokoncernen slutar 28/2

Katarina Elfverson kommer att sluta som VD för Partillebokoncernen efter en överenskommelse med bolagets styrelse.

Anställningen upphör den 28 februari. Frågan om rekrytering av ny VD kommer att behandlas av styrelsen inom kort och målet är att en ny vd ska kunna tillträda efter sommaren.

- Katarina har gjort ett bra arbete under sina år som VD. Nu står bolagen i koncernen inför nya utmaningar och i samband med det är vi överens om att det är lämpligt att låta en ny VD ta över. Jag vill tacka Katarina för hennes insats och önska henne lycka till framöver säger Otto Natt och Dag, styrelsens ordförande.

Styrelsen har utsett ekonomichef Per-Gunnar Asbjörnsen till tf VD för Partillebo AB. För Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB som ingår i koncernen Partillebo har vice VD Mikael Jednell utsetts till tf VD. Förordnandena gäller från 1 mars och fram tills att permanent VD för bolagen rekryterats.

Frågor besvaras av

Otto Natt och Dag (M), ordförande Partillebo AB

Mobil 0706-777 021, epost: otto.nattochdag@partille.se