Torpet Freden bättre rustat för läger

Under hösten har Partillebo gjort arbeten på Torpet Freden för att Friluftsfrämjandet på ett bättre sätt ska kunna bedriva sin lägerverksamhet för barn och unga.

Invändigt har brandskyddet och elen i vagnslidret, eller Ladan som den kallas, uppgraderats så att den nu är godkänd för övernattningar.

Ett skärmtak med sedumväxter har byggts utvändigt som väderskydd.

Nu hoppas vi att många barn och unga provar på friluftslivet, säger vår projektledare Anna Ulvehed.