Spara på krafterna – tips om el, vatten och värme

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd på grund av kriget i Ukraina. Elhandelspriserna är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte kommer räcka vissa timmar i vinter. I ett vidare perspektiv behöver vi också minska vår energianvändning för att skapa ett mer hållbart samhälle.

www.sparakrafterna.se får du mer information och tips om hur du kan bidra. Välkommen med ett besök!