Partillebo bygger ett ute gym

Partillebo bygger nu ett ute gym med anslutning till lekplatsen på Tallmossevägen.

Våra hyresgästers vardagsmiljöer har stor betydelse för hälsan. Genom att bygga förutsättningar för fysisk aktivitet i vardagen finns mycket att vinna för våra hyresgäster och samhället i stort.

Utegymmet kommer att stå klar för invigning under maj månad 2020. Partillebo återkommer med info om datum.

Med vänliga hälsningar Partillebo AB