Aktuella händelser

 • Partille kommun bildar ny bolagskoncern

  För bättre ledning och styrning ska Partille kommuns bolag organiseras i en ny bolagskoncern. Ett övergripande koncernbolag, Parthaella AB, ska ansvara för styrningen av Partillebo AB och Partille Energi AB med dotterbolaget Partille Energi Nät AB. Det beslutade kommunfullmäktige i Partille på tisdagen den 6 december.

 • Spara på krafterna – tips om el, vatten och värme

  Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd på grund av kriget i Ukraina. Elhandelspriserna är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte kommer räcka vissa timmar i vinter. I ett vidare perspektiv behöver vi också minska vår energianvändning för att skapa ett mer hållbart samhälle.

  www.sparakrafterna.se får du mer information och tips om hur du kan bidra. Välkommen med ett besök!

 • Hyresavier och fakturor via Kivra från och med 1 november 2022

  Från och med den 1 november 2022 kommer det vara möjligt att få hyresavier och fakturor via Kivra, som är en digital brevlåda. Följande kommer då att gälla:

 • Ungdomar gjorde fint i Partille

  Helgen den 15-16 oktober var nära 300 barn och ungdomar från olika idrottsföreningar i Partille ute och städade och gjorde fint tillsammans med organisationen Städa Sverige. Sammanlagt fick de ihop drygt 2,3 ton skräp, i form av papper, plast, förpackningar , lustgasflaskor och fimpar med mera. Partillebo gav bidrag till insatsen som en del i vårt hållbarhetsarbete.

 • Projekt vid Jonsereds Trädgårdar

  På uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen bygger Partillebo nya lokaler för trädgårdscaféet, butiken och trädgårdarnas personal.

  Projektet planeras bli helt klart under 2024 men redan under 2023 ska det gå att njuta av en fika i det nya caféet.

 • Hjälp till att spara både energi och pengar

  Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. I ett vidare perspektiv behöver vi också minska vår energianvändning för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska vår användning av el och energi. Här hittar du information om hur du kan bidra.

  Energispartips

 • Torpet Freden bättre rustat för läger

  Under hösten har Partillebo gjort arbeten på Torpet Freden för att Friluftsfrämjandet på ett bättre sätt ska kunna bedriva sin lägerverksamhet för barn och unga.

  Invändigt har brandskyddet och elen i vagnslidret, eller Ladan som den kallas, uppgraderats så att den nu är godkänd för övernattningar.

  Ett skärmtak med sedumväxter har byggts utvändigt som väderskydd.

  Nu hoppas vi att många barn och unga provar på friluftslivet, säger vår projektledare Anna Ulvehed.

 • Avfallshantering på Galoppvägen

  Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt mat och förpackningsavfall. De nya reglerna innebär att fastighetsnära insamling ska vara införd för samtliga hushåll senast den 1 januari 2027.

  Partillebo har under våren arbetat med förberedelser inför det nu fattade beslutet och kommer gradvis att anpassa den fastighetsnära insamlingen för att uppfylla de nya kraven.

 • Brand i Björndammen

 • Förslagen till VD i Partillebo och Partille Energi klara

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 Nästa