Så hanterar vi måsar

Under våren och sommaren är måsar en vanlig syn, något som kan upplevas som störande – särskilt när de bygger bon på olämpliga platser. På Partillebo arbetar vi aktivt med att hantera måsarna, och du kan också hjälpa till.

Om måsar vid våra fastigheter

Det finns flera skäl till att vi vill hindra måsar från att bygga bon på olämpliga platser på våra fastigheter. Samtidigt behöver vi ta hänsyn till att fåglarna finns som ett naturligt inslag i vår miljö.

  • Deras störande läten och aggressiva beteende kan leda till minskad trivsel och att vissa känner sig rädda, till exempel på skol- och förskolegårdar och i våra bostadsområden.
  • Bomaterial kan täppa till stuprör och spillningen är frätande, vilket kan orsaka skador på fastigheter.
  • De sprider ofta skräp omkring sig, vilket i sin tur kan locka till sig råttor och andra skadedjur. Det skapar också ohygieniska förhållanden.

Fredade under häckningssäsongen

Mellan 1 mars och 31 juli är fiskmåsar, trutar och flera andra fågelarter fredade enligt jaktlagen, vilket innebär att vi inte får riva bon eller ta bort ägg utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Detta beror på att fåglarna då har sin häckningssäsong.

Måsar på Furulunds äldreboende

I år har vi ansökt om att få förstöra bon och ägg på Furulunds äldreboende, vilket har beviljats av Länsstyrelsen. Tillståndet gäller från och med 16 maj till och med den 30 juni 2024.

Att vi gör dessa åtgärder beror på att de boende tidigare år inte har kunnat vistas utomhus under sommarperioden, då måsarna varit aggressiva och närgångna. Vi har försökt att förebygga måsarnas förekomst i området genom att placera fågelskrämmor på kringliggande tak, samt försökt med parasoller och reflekterande CD-skivor, men det har inte haft önskad effekt.

Varningsläten på Vallhamraskolan

På Vallhamraskolan testar vi i år en ny metod för att skrämma bort måsarna. Genom att spela upp varningsläten hoppas vi kunna avskräcka måsarna från skolområdet.

Piggar och drakar

Vi har under flera år satt upp piggar på takfästen och takåsar för att hindra fåglar från att landa och bygga bon. Vi använder även olika typer av fågelskrämmor, som drakar. Trots detta är det svårt att helt hålla undan måsarna från våra stora takytor, då de kan flytta sig mellan olika hus och ofta vänjer sig vid skrämselmetoderna.

Undvik att mata måsarna

Fågelmatning lockar inte bara till sig småfåglar utan även fiskmåsar. Soppåsar, skräp på marken och förpackningar utanför kärlen på återvinningsstationer blir också till mat för måsarna. För att minska antalet måsar är det viktigt att så många som möjligt hjälper till att hålla rent i våra bostadsområden och utanför våra lokaler.

Därför dyker måsarna

Måsarnas ägg kläcks ofta under första halvan av juni. Innan ungarna kan flyga vaktas de extra noga. Det kan leda till att måsarna flyger ner nära människor, för att skydda sina ungar.

Om en mås flyger mot dig, kan du hålla upp något ovanför huvudet, till exempel en väska eller en arm. Då hindrar du måsen från att flyga lika nära huvudet.